fbpx
 

 Môžete nám pomôcť poukázaním 2% z daní!!! 

Oz. Bábky v nemocnici je prijímateľom osobitného podielu zaplatenej dane.

Pomôžte OZ Bábkam v nemocnici, aby sme častejšie mohli pomáhať úsmevom našim malým pacientom.

Môžete nám pomôcť poukázaním 2% z daní!!!  Oz. Bábky v nemocnici je prijímateľom osobitného podielu zaplatenej dane.

Ak ste zamestnanec

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania najneskôr do 15. 2. príslušného roka. Zamestnávateľ Vám po vykonaní zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane a doručte ho osobne alebo poštou na daňový úrad v mieste Vášho bydliska, najneskôr do 30.4. daného roka.

 

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

Vyplňte daňové priznanie, vypočítajte si 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré môžete poukázať iba jednej organizácii. Minimálny príspevok pre organizáciu je 3,32 €. Pri vypĺňaní daňového priznania je potrebné uviesť údaje o organizácii:

Bábky v nemocnici, Občianske združenie

Hagarova 2550/19, 83151 Bratislava

IČO: 42180805

Číslo účtu nepotrebujete, pretože darované finančné prostriedky prevádza na náš účet priamo príslušný daňový úrad. Vy platíte celú daň svojmu daňovému úradu.

Vami poukázaná suma bude na účet organizácie prevedená do 90 dní. Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť na daňový úrad v mieste Vášho bydliska do 31.3. a zároveň v tomto termíne zaplatiť daň z príjmov.

 

Ak ste pravnická osoba

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €

 

Ako darovať 3 % z dane?

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2020 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Naša registrácia

FB_logo Follow us on Instagram youtube_1

 

 

Podporte nás práve teraz

kartou alebo on-line prevodom

.Joomla Tutorial from JoomlaShack.com