fbpx
 

 Môžete nám pomôcť poukázaním 2% z daní!!! 

Oz. Bábky v nemocnici je prijímateľom osobitného podielu zaplatenej dane.

Ľudia

Jana Segešová - bábkoherečka

je absolventkou babkoherectva na DAMU v Prahe. Od roku 1985 hrá divadlo pre deti, vytvára projekty a spolupracuje s občianskymi združeniami, ktoré tvoria pre deti..

Od roku 1997 pracuje na ZUŠ v Bratislave a okolí. Pre žiakov režíruje ich predstavenia, ktoré sú aj pre mladých hercov aj pre ich divákov dôležitým zážitkom. Dramatoterapiou sa približuje klientom v soc. zariadení...Lepší svet /pracovné dielne pre mentálne postihnutých/. Od konca deväť desiatych rokov je členkou OZ Jablonka, v rámci ktorej robí na letných táboroch Ekorozprávky.

Jana je zakldateľka divadla Dunajka s 15roč. pôsobením a divadla Svetlonos od 1996 do r.2003. V roku 2000 hrala v slovenskom filme "Krajinka" (režia M.Šukík)

 

Jana Tothová - speváčka, textárka, hudobníčka

od roku 1989 členka skupiny Tornádo Lue.

Ako hosť účinkuje a hudobne sa podiela na predstaveniach divadla pre deti Dunajka.

 

 

Renáta Kubišová - bábkoherečka

Vyštudovala odbor bábkoherectvo na DAMU.|Po ukončení študia v r.1998 pracovala na niektorých projektoch pre deti v Divadle Spejbla a Hurvínka.V r.1991-1994 bola v angažmá v Divadle Rokoko.V dalších rokoch sa venovala divadelným projektom pre deti a dospelých.Hrala v divadlách Minor,Divadlo Komédie,Divadlo na Zábradlí,Řeznická,Kašpar,Teatro Tatro,hrala aj v školkach,školách,kulturnych zariadeniach,robila workshopy vodenia marionet.Už roky sa venuje hraniu rozprávok pre deti v nemocniciach.Pracovala na medzinárodných projektoch ako napr.seriál pre deti v Katare.Zučastnila sa mnohých festivalov po celej Europe a spoluracovala na filmových projektoch a tv seriáloch.

 

Lucia Kralovičová – liečebná pedagogička a bábkoherečka

vyštudovala bábkoherectvo na VŠMU v Bratislave a liečebnú pedagogiku na Univerzite Komenského.

Od roku 2004 účinkovala 5 rokov v detskej televíznej relácii Gombička, ako moderátorka a bábkovodička.

Neskôr pracuje s neorganizovanými skupinami detí a mladými v nízkoprahovom centre MIXklub vo Vrakuni.

V roku 2006 bola Lucia pri vzniku detského divadelného súboru Divadlo Dúhadlo (tvorivý, divadelný priestor pre deti s mentálnym znevýhodnením), ktoré je aktivitou Občianskeho združenia UP- DOWN syndróm, kde ako dramatoterapeutka tento súbor od založenia spolu s kolegom vedie. Naskúšali a odpremiérovali už tri autorské predstavenia, to posledné bolo - O kozliatkach.

S deťmi, ako so žiakmi trávi čas aj ako učiteľka literárno-dramatického odboru v ZUŠ, Jozefa Kresánka v Bratislave.

 

Patrícia Sopkovičová - bábkovodička a dramatoterapeut

Absolventka bábkoherectva na VŠMU v Bratislave. Sústreďuje sa prevažne na detskú tvorbu. Momentálne účinkuje v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, v zájazdovom divadle Spoza Voza, BIBIANA (medzinárodný dom umenia pre deti a mládež), pracuje pre vydavateľstvo Trio publishing, kde spracuváva knihy pre deti a robí z nich dramatizované čítanie/ inscenované čítanie, spolu s autorkami kníh chodí po celom Slovensku a robí po školách besedy. Je členkou divadla DUHADLO, ktoré pracuje s deťmi s downovým syndrómom.

 

 

Martin Žák - bábkoherec a dramatoterapeut

Vyštudoval VŠMÚ v Bratislave odbor bábkoherectvo. Od roku 2005 aktívne hráva divadlo pre deti po celom Slovensku. V roku 2008 založil Divadlo Agape, ktoré sa špecializuje na deti a mládež. Pracuje s Rómskymi deťmi v Plaveckom Štvrtku tiež aj s mentálne postihnutými mužmi ako dramatoterapeut v DSS a ZPB MEREMA v Modre. Jeho zameranie je sociálne. Verí, že láska a radosť sa môžu dostať všade, a preto chce byť ich poslom. Keď sa deti smejú, tak to sú tie najkrajšie chvíľe v živote človeka.

 

 

Marka Míková - divadelná režisérka a bábkoherečka

Vyštudovala DAMU - bábkarskú fakultu odbor réžia - dramaturgia. Hrala princeznú Ruženku vo filme Ako sa budia princezné.

Pracovala v divadle Minor, v divadle Lampion na Kladne, v Těšínském divadle Bajka, v bábkovom divadle v nemeckom Ravensburgu. Pedagogicky spolupracuje aj na výučbe a inscenáciách VOŠH a Pidivadla. Pravidelne zasadá v porotách významných festivalov bábkového divadla (napr. Loutkářská Chrudim).

Hrá a spieva v dámskej kapele Zuby nehty. Napísala tri knižky pre deti (Roches a Bzunda, Knihafoss a JO537). Za posledné dve bola nominovaná na cenu Magnesia Litera.

 

Hana Grančicová - tanečnica a herečka

Hrala v amatérskom divadle Lucerna a neskôr profesionálne v bábkového Divadle Minor, a to ako v predstaveniach pre deti, tak v predstaveniach pre dospelých.

Učila akrobaciu u Franka Towena, kde veľmi úspešne zužitkovala ako svoje pedagogické nadanie, tak akrobatické skúsenosti. Ako asistentka Franka Towena vyučovala aj step a jazzdance.

Práci s deťmi sa venovala aj ako učiteľka v materskej škole.

 

Antonín Novotný - herec, mím a bábkoherec

Vyštudoval konzervatórium Jaroslava Ježka odbor pantomíma, počas štúdia bol na stáži v štúdiu Jerzy Grotowského v Poľsku.

Pôsobil v pantomimické skupine Ladislava Fialky v divadle Na zábradlí.

V roku 1990 nastúpil do bábkového divadla Minor, kde hral takmer desať rokov. Teraz je slobodným umelcom a jeho stěžejnej činnosťou je hranie pre deti a sólová pantomíma.

Pravidelne sa zúčastňuje aj ďalších charitatívnych a sociálnych aktivít, ako napríklad Múzy deťom.

 

Kateřina Tschornová - bábkoherečka

Vyštudovala herectvo na KALD DAMU a francúzštinu na FF UK. Ešte na DAMU hrala v Štúdiu Studia Y, venovala sa divadlu poézie a pohybovo-výtvarnému divadlu. Od roku 1997 hrá v pražskom divadle Minor.

Absolvovala stáž vo francúzskej La Force, kde robila bábkové divadlo s mentálne postihnutými ľuďmi.

Rada pečie sladkosti.

FB_logo Follow us on Instagram youtube_1

 

 

Podporte nás práve teraz

kartou alebo on-line prevodom

.