fbpx
 

 Môžete nám pomôcť poukázaním 2% z daní!!! 

Oz. Bábky v nemocnici je prijímateľom osobitného podielu zaplatenej dane.

Pomôžte OZ Bábky v nemocnici, aby sme častejšie mohli pomáhať úsmevom našim malým pacientom.

Môžete nám v roku pomôcť poukázaním 2% z daní!!!  Oz. Bábky v nemocnici je prijímateľom osobitného podielu zaplatenej dane.

Ak ste zamestnanec

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnávateľ Vám po vykonaní zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane.

Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane - 2022 a doručte ho osobne alebo poštou na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

Vyplňte daňové priznanie, vypočítajte si 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré môžete poukázať iba jednej organizácii. Minimálny príspevok pre organizáciu je 3,32 €. Pri vypĺňaní daňového priznania je potrebné uviesť údaje o organizácii:

Bábky v nemocnici, Občianske združenie

Hagarova 2550/19, 83151 Bratislava

IČO: 42180805

Číslo účtu nepotrebujete, pretože darované finančné prostriedky prevádza na náš účet priamo príslušný daňový úrad. Vy platíte celú daň svojmu daňovému úradu.

Vami poukázaná suma bude na účet organizácie prevedená do 90 dní. Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť na daňový úrad v mieste Vášho bydliska do 31.3. a zároveň v tomto termíne zaplatiť daň z príjmov.

Ako darovať 3 % z dane?

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2020 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Ak ste pravnická osoba

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €

NAŠA REGISTRÁCIA •  INFORMACIE •  TLAČIVO

 

Bábky v nemocnici

To je divadlo, ktoré sa snaží o uľahčenie pobytu detí v nemocniciach.

Prinášame deťom do nemocnice veľa bábok - malých i veľkých, prinášame rozprávky a pesničky, prinášame možnosť hrať sa a rozprávať.

Javiskom sa môže stať aj nemocničná postieľka. Nie je to len obyčajné predstavenie. Hráme s deťmi a pre deti.

Ponúkame bezprostrednú komunikáciu, deti sa zapájajú do hry: napovedajú, pomáhajú, vymýšľajú príbehy, hrajú s bábkami a často sa zveria aj so svojím trápením.

Na Slovensku je ročne hospitalizovaných na detských oddeleniach nemocníc takmer stotisíc deti, ktoré sú často dlhodobo pripútané na lôžko.

Každý dospelý veľmi dobre vie, ako je aj pre neho pobyt v nemocnici psychicky náročný. Pracovníci sú natoľko vyťažení, že nemajú možnosť sa pacientom venovať individuálne. Bolesť a odlúčenie od rodiny pôsobí dvojnásobne na detských pacientov. Malé deti sa často nudia, je im smutno, cnie sa im, prežívajú stiesnené pocity spojené s chorobou a odlúčením od rodiny.

A my sa snažíme deťom ich pobyt v nemocniciach čo najviac spríjemniť.

Občianske združenie Bábky v nemocnici sa venuje práci na poli dramaterapie a rozvíja spektrum aktivít v oblasti psychosociálnej starostlivosti. Zasadzuje sa o uľahčenie pobytu detí v nemocniciach a liečebniach. Počas našich návštev úročíme sedemnásťročnů skúsenosť s realizáciou podobných projektov na Slovensku aj v Českej republike.

 

FB_logo Follow us on Instagram youtube_1

 

 

Podporte nás práve teraz

kartou alebo on-line prevodom

. 

 

Aktuality

Streda bola zase dňom, kedy sme navštívili deti na kramároch, na neurológii, psychiatrii a chirurgii.

Po dlhšom čase sa ku mne pridal Maťko Žák aj s jeho  kufríkovým divadlom a magickým kuzelníckym čislom Čítať ďalej...
Free Joomla Templates